Syksy
Opintojakson nimi Sijoitustoiminta
Opintojakson ajankohta 01.09.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Henri Huovinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 21.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Sijoitustoiminta

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  Opiskelija osaa

  • analysoida osakkeita fundamenttiperusteisesti
  • arvioida osakesalkun tuottoa ja riskiä
  • arvioida myös muiden omaisuuslajien kuten korkoinstrumenttien tuottoa ja riskiä

Sisältö:

Opintojakson aihealueina ovat muun muassa

  • osakkeet omaisuusluokkana
  • osakemarkkinat
  • osakesijoitusten analysointi
  • rahapolitiikka ja korkomarkkinat
  • korkoinstrumentit
  • muut omaisuuslajit kuten kiinteistöt, raaka-aineet ja jalometallit sijoituskohteina
  • sijoitussalkun muodostaminen ja analysointi

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkoluennot ja tehtävät.

Ensimmäinen verkkoluento on 6. syyskuuta. Sen jälkeen luentoja on kerran viikossa tiistaisin. Luentokertoja on yhteensä kuusi. Osallistuminen verkkoluennoille on suositeltavaa.

Opintojakson arviointi perustuu monivalintatehtäviin ja sijoitussalkkuraporttiin, joiden aikataulu kerrotaan ensimmäisellä luentokerralla. Katso luentoaikataulu toteutussuunnitelmasta.

Opintojakson lisätiedot

Campusonline -opiskelijoille 40 paikkaa, voidaan ottaa enemmänkin, jos mahtuu.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.