Non-stop
Opintojakson nimi Sijoitustoiminta
Opintojakson ajankohta 16.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Martikainen Kristiina
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 30.06.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Sijoitustoiminta

16.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla perehdytään rahoitusmarkkinoiden toimintaan, erilaisiin sijoituskohteisiin, sijoitusstrategioihin ja sijoitusten verotukseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy vertailemaan erilaisia sijoituskohteita ja arvioimaan niiden tuotto-odotuksia, riskejä ja soveltuvuutta. Opintojakson aikana seurataan aktiivisesti ajankohtaisia rahoitusmarkkinoiden tapahtumia.

Keskeinen sisältö

  • Rahoitusmarkkinoiden toiminta
  • Pörssiosakkeet sijoituskohteena
  • Sijoitusrahastot
  • Korkosijoitukset
  • Muut sijoituskohteet
  • Riski ja tuotto-odotus
  • Sijoitusstrategiat
  • Sijoitusten verotus

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu verkkotenttiin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle ja harjoitustehtävien tekeminen
  • itsenäinen opiskelu, aineistoihin perehtyminen, verkkotentti

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.