Non-stop
Opintojakson nimi Sillanrakennus
Opintojakson ajankohta 28.08.2023 - 31.07.2024
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Jarmo Erho
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 01.07.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Sillanrakennus

28.08.2023 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: 

 • Opiskelija tuntee siltojen suunnittelun perusteet.
 • Opiskelija osaa eri siltatyypit sekä siltojen perustamistavat.
 • Opiskelija tuntee erityyppisten siltojen rakentamisen eri vaiheet sekä laadunvarmistuksen- ja laaturaportoinnin.
 • Opiskelija tuntee yleisimmät siltojen vauriot, tyypillisimmät korjauskohteet ja –menetelmät.

Sisältö:

Siltapaikka-asiakirjat. Sillan rakennusosat ja peruskäsitteet. Siltatyypit. Siltojen kuormat. Siltojen perustaminen. Eri tyyppisten siltojen suunnittelu. Sillanrakennusmateriaalit. Erityyppisten siltojen rakentaminen ja laatuvaatimukset. Sillan jännittäminen. Sillan korjaus. Sillan tunkkaus. Elementtisillat.

Edeltävyysehdot

Statiikka, Lujuusoppi, Pohjarakennuksen perusteet tai vastaavat tiedot.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus Moodlessa.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Opintojakson tiedot

Sisällön jaksotus:

 1. SILLAN PERUSKÄSITTEET JA RAKENNEOSAT
 2. SILTATYYPIT
 3. SILLAN SUUNNITTELU; Siltapaikka-asiakirjat, Siltasuunnittelija, Suunnitteluohjeet, Mallipohjainen sillansuunnittelu, Geotekninen suunnittelu ja perustaminen, Sillan kuormat, Sillan kustannusarvio, Esimerkkejä
 4. SILLAN RAKENTAMINEN; a) Perustaminen ja perustukset (Paalutus, muotti, raudoitus, betonointi, jälkihoito) b) Maatuet ja välituet (Muotti, raudoitus, betonointi, jälkihoito) c) Sillan kansi (Telineet, muotti, raudoitus, betonointi, jälkihoito) d) Varusteet ja laitteet sekä kannen eristys, Pintojen käsittely
 5.  LAATUVAATIMUKSET SEKÄ LAADUNVARMISTUS; Maatyöt ja paalutus, Betoniluokat, Betonin suhteutus, Betonin lujuus, P-luku jne.
 6. SILLAN JÄNNITTÄMINEN
 7. KEHÄSILLAT
 8. ELEMENTTISILLAT
 9. SILLAN TUNKKAUS (Ratasillat)
 10. SILLAN KORJAUS; Yleisimmät vauriot, Tyypillisimmät korjauskohteet ja korjausmenetelmät

Jokainen osa 1-10 sisältää:

 • Luentoaineistot
 • Liitteet ja lähteet
 • Tehtäviä
 • Tentin
 • Lopussa harjoitustyö

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 14.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta 1.8. alkaen (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)