Non-stop
Opintojakson nimi Silmäys kuurojen historiaan
Opintojakson ajankohta 01.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala
Opettaja Arttu Liikamaa
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 22.05.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Silmäys kuurojen historiaan

01.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Silmäys kuurojen historiaan -opintojaksolla tutustutaan yhteen maamme kieli- ja kulttuurivähemmistöön viittomakielisiin, kuuroihin. Opintojakson aikana tulevat tutuiksi kuurojen historia sekä yhteisön kulttuuri, tavat, ilmiöt ja tapahtumat. Myös vähemmistökielen asemaa sekä kielipoliittisia kysymyksiä sivutaan. Itsenäiset tehtävät antavat vastauksia esimerkiksi kysymyksiin: mitä tarkoitetaan kuurojen kulttuuripäivillä, mihin viitataan kuurotietoisuudella tai audismilla. Lisäksi saadaan myös tietämystä viittomakielisen vuorovaikutuksen perusteista.

Opintojakson jälkeen opiskelija

  • tietää erilaisia näkökulmia, joiden kautta kuurojen yhteisöä on tarkasteltu vuosien saatossa.
  • osaa kuvata kuurojen yhteisöä kieli- ja kulttuurivähemmistönä.
  • tuntee viittomakielisten ja viitottuja kieliä käyttävien yhteisöjen historiaa.
  • osaa kuvata kuurojen sekä viittomakieltä käyttävien yhteiskunnallista asemaa.
  • tuntee viittomakielisen vuorovaikutuksen tapoja.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla Suoritettu – täydennettävä.

Opiskelija saa opintojakson aikana vertaispalautetta sekä kirjallisen palautteen kahdesta pakollisesta tehtävästä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelija voi suorittaa opinnot oman aikataulunsa mukaisesti opintojakson suoritusaikana 01.09.2022 – 31.07.2023.

Opintojakso tehdään kokonaisuudessaan verkossa.

Kuurojen yhteisön historiaan sekä viittomakieliseen vuorovaikutukseen perehdytään erilaisten aineistojen ja tehtävien avulla. Näitä ovat mm. videoluennot, keskustelutehtävät, podcastit, kielipotretti-tehtävä, verkkotentti sekä vuorovaikutuksen havainnointi videomateriaalin kautta.

Opintojakson tiedot

Opintojaksolla tulet tarvitsemaan uteliasta mieltä ja tiekoneen lisäksi paperin ja muutaman värikynän.

Ilmoittautumistiedot

Non-stop-opintojaksoilla ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat sähköpostitse kirjautumisohjeet Humakin järjestelmiin. Löydät opintojakson suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä.

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.