Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Sisällön tuottaminen tietoverkkoon
Opintojakson ajankohta 28.09.2022 - 14.12.2022
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 09.09.2022

Sisällön tuottaminen tietoverkkoon

28.09.2022 - 14.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja osaa hyödyntää verkossa toimivia julkaisualustoja ja palveluita sivuston julkaisemiseen.

Opiskelija osaa arvioida erilaisten palveluiden toimivuutta sekä valita niistä soveltuvimman. Opiskelija osaa toteuttaa selkeän ja toimivan verkkosivuston, hyödyntäen olemassa olevia palveluita.

Opiskelija pystyy tuottamaan toimivan verkkosivuston WordPress -julkaisualustaa käyttäen sekä osaa muokata sivustonsa rakenteita HTML- ja CSS- syntaksien avulla.

Erilaiset julkaisukanavat, niiden ominaisuudet ja mahdollisuudet Sisällön toteuttaminen WordPress-julkaisualustalle. Yksinkertaisen verkkosivun toteuttaminen ja sosiaalisen median syötteiden käyttö verkkosivustolla.

Teet oppimateriaalin kuuluvat harjoitustyöt, joista muodostuu kurssin aikana laajempi kokonaisuus. Tämä sisältää verkkosivuston suunnittelun ja toteutuksen WordPress -alustalla.

Edeltävyysehdot

HTML-kielen ja CSS-tyylien alkeet

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0-5

(1) Opiskelija palauttaa hyväksytysti 50-59% harjoitustehtävistä

(2) Opiskelija palauttaa hyväksytysti 60-69% harjoitustehtävistä

(3) Opiskelija palauttaa hyväksytysti 70-79% harjoitustehtävistä

(4) Opiskelija palauttaa hyväksytysti 80-89% harjoitustehtävistä

(5) Opiskelija palauttaa hyväksytysti 90-100% harjoitustehtävistä

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.