Kevät
Opintojakson nimi Sisäympäristöolosuhteet
Opintojakson ajankohta 16.01.2024 - 28.03.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Veli-Matti Pietarinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 07.01.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Sisäympäristöolosuhteet

16.01.2024 - 28.03.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet ja sisältö

Opiskelija

 • Tuntee sisäympäristön fysiologiset olosuhteet
 • Hallitsee sisäympäristötekijöiden ohjearvot ja toimenpiderajat
 • Tuntee sisäympäristön kemialliset ja biologiset sisäympäristötekijät
 • Tuntee sisäympäristöä koskevat lait ja asetukset
 • Tuntee sisäympäristötekijöiden mittaus- ja näytteenottomenetelmät sekä epäpuhtauksien viitearvot
 • Tietää sisäympäristön lämpöolojen, akustiikan ja valaistuksen merkityksen sisäympäristö olosuhteisiin
 • Tuntee kemialliset ja biologiset epäpuhtauksien lähteet, ominaisuudet ja terveysvaikutukset
 • Tuntee hengitysteiden fysiologian ja altisteiden vaikutusmekanismit
 • Tietää työntekijän altistumiseen vaikuttavat tekijät sisäilmaongelmakohteessa
 • Tietää purkutöitä koskevat säädökset sekä ohjeet, pölynleviämisen estoon ja suojaustöihin

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko H-5

Arviointikriteerit  Harjoitustehtävät ja tentti

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkoluennot

Etäluennot ja -seminaari:

16.01.2024 13.00 – 15.15

22.01.2024 13.00 – 15.15

30.01.2024 13.15 – 15.30

05.02.2024 13.00 – 15.15

15.02.2024 13.15 – 15.30

13.03.2024 12.30 – 15.45

19.03.2024 12.30 – 15.45

27.03.2024 12.30 – 15.45

Opintojakson tiedot

 • Opetusmenetelmät: Etäluennot, harjoitustehtävät, seminaari, itsenäinen opiskelu
 • Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus: Moodle oppimisympäristössä jaettu materiaali

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.