Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Sisäympäristöolosuhteet
Opintojakson ajankohta 13.02.2023 - 28.05.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Ilmoitetaan myöhemmin
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 29.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Sisäympäristöolosuhteet

13.02.2023 - 28.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet ja sisältö

Opiskelija

  • Tuntee sisäympäristön fysiologiset olosuhteet
  • Hallitsee sisäympäristötekijöiden ohjearvot ja toimenpiderajat
  • Tuntee sisäympäristön kemialliset ja biologiset sisäympäristötekijät
  • Tuntee sisäympäristöä koskevat lait ja asetukset
  • Tuntee sisäympäristötekijöiden mittaus- ja näytteenottomenetelmät sekä epäpuhtauksien viitearvot
  • Tietää sisäympäristön lämpöolojen, akustiikan ja valaistuksen merkityksen sisäympäristö olosuhteisiin
  • Tuntee kemialliset ja biologiset epäpuhtauksien lähteet, ominaisuudet ja terveysvaikutukset
  • Tuntee hengitysteiden fysiologian ja altisteiden vaikutusmekanismit
  • Tietää työntekijän altistumiseen vaikuttavat tekijät sisäilmaongelmakohteessa
  • Tietää purkutöitä koskevat säädökset sekä ohjeet, pölynleviämisen estoon ja suojaustöihin

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkoluennot Ajalla 15.2.2023 – 22.4.2023 (tarkemmat verkkoluentojen päivät ilmoitetaan myöhemmin)

Verkkotentti (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.