Non-stop
Opintojakson nimi Social Media Opportunities for Work and Leisure
Opintojakson ajankohta 05.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Markku Kekkonen, Jukka Karlström
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 31.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Social Media Opportunities for Work and Leisure

05.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Objectives:

Student is familiar with the basics of social media and can utilize different social media tools in work environment. The student understands the netiquette and the forming of digital identity. The student knows core concepts of information security in social media and can utilize social media in work environment.

Content:

1. Socia media basics and concepts 2. What social media tools, communities and services exist? 3. What are the rules of conduct in social media and how work communities agree on them? 4. What is digital identity and how it is formed? 5. GDPR and CC-licences 6. How can we use social media in work and in leasure time?

Edeltävyysehdot

No prerequisites needed.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Self-study online course. The course is non-stop, so you can join at any time. However, the studies must be completed by July 31, 2023.