Kesä
Opintojakson nimi Solubiologian perusteet
Opintojakson ajankohta 15.06.2023 - 15.08.2023
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Kaisa Rajakylä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 09.06.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Solubiologian perusteet

15.06.2023 - 15.08.2023

Opintojakson kuvaus

Solubiologia on biologian ala, joka tutkii solun rakennetta ja toimintaa. Solu on elämän perusyksikkö ja kaikki elävät eliöt ovat muodostuneet soluista. Tällä kurssilla perehdytään erilaisiin soluihin (prokaryootti ja eukaryoottisolu), sekä näiden solujen rakenteeseen ja toimintaan.

  • Solun evoluutio
  • Solun koostumus
  • Solun rakenne
  • Solun aineenvaihdunta
  • Solun viestintä
  • Solun kasvu ja kuolema

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa pääosin itsenäisesti opiskellen. Toteutus sisältää myös vuorovaikutusta ohjaajan kanssa sekä mahdollisesti ryhmissä tapahtuvaa verkkotyöskentelyä, mikä ei ole sidottu tiettyyn ajankohtaan.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.