Kesä
Opintojakson nimi Solubiologian tutkimusmenetelmiä
Opintojakson ajankohta 15.06.2023 - 15.08.2023
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Kaisa Rajakylä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 09.06.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Solubiologian tutkimusmenetelmiä

15.06.2023 - 15.08.2023

Opintojakson kuvaus

Kurssilla tutustutaan yleisimpiin solubiologian tutkimusmenetelmiin.

  • Soluviljely
  • Mikroskopia
  • Biokemialliset menetelmät solujen tutkimuksessa

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Suoritetaan omatahtisesti verkossa opiskellen määritellyn ajanjakson aikana.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.