Kesä
Opintojakson nimi Sopimusoikeus
Opintojakson ajankohta 03.05.2023 - 07.08.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Pentti Seppänen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 01.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Sopimusoikeus

03.05.2023 - 07.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija syventää tietämystään sopimusoikeudellisesta sääntelystä ja sen merkityksestä. Lisäksi hän perehtyy sopimusoikeudellisiin oikeuslähteisiin ja argumentaatioon ja osaa selittää sopimusoikeuden kantavien periaatteiden sisällön. Sopimusoikeuden yleisten oppien lisäksi opintojaksolla paneudutaan erityisen sopimusoikeuden eri osa-alueisiin. Opiskelija pystyy tunnistamaan sopimusoikeudellisia ongelmia ja pystyy arvioimaan sopimustilanteen ja sopimustyypin merkitystä käytännön tapauksissa. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa sisältökuvauksen mukaiset kokonaisuudet opintojakson edellyttämässä laajuudessa liittyen erityisesti hänen valitsemaansa opintopolkuun.

Sisältö:

Sopimuksen syntyminen, pätemättömyys, tulkitseminen ja täydentäminen sekä sitovuus, edustus, suoritushäiriöt ja velkojan oikeussuojakeinot, vakuudet, erityinen sopimusoikeus (irtaimen kauppa, palvelu- ja toimeksiantosopimukset, käyttöoikeussopimukset).

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia esitietoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 0-5. Opintojakson arvosana muodostuu tentin arvosanasta. Harjoitustyöstä voi saada enintään 3 lisäpistettä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opintojakso, joka sisältää aloitustapaamisen Zoomissa (tallennetaan), luentotallenteet, verkkotentin ja harjoitustyön.

  • Aloitustapaaminen Zoomissa 3.5.2023 klo 16-17
  • Luentotallenteet käsittelevät yleistä sopimusoikeutta. Katsottavissa 7.8.2023 saakka.
  • Verkkotentti 8.6.2023 klo 16-18 yleisestä sopimusoikeudesta.
  • Harjoitustyön ohjausta 13.6.2023 klo 16-17 Zoomissa. Harjoitustyö käsittelee itse valitsemaasi sopimustyyppiä. Harjoitustyön viimeinen palautuspäivä 7.8.2023. Myöhässä palautetusta harjoitustyöstä ei voi saada lisäpisteitä.

 

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali:

Sopimusoikeus (e-kirja Alma Talent Focus)/Mika Hemmo ja Kari Hoppu (tenttiin luvut 3-8) Luentomateriaali

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen avautuu 13.3. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille, ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.