Non-stop
Opintojakson nimi Sopimusoikeus
Opintojakson ajankohta 06.06.2023 - 03.12.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.06.2023 - 01.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Sopimusoikeus

06.06.2023 - 03.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

 • hallitsee sopimuksen syntyyn vaikuttavat normit
 • ymmärtää sopimuksen sitovuuden
 • tunnistaa sopimuksen suoritushäiriöt
 • hallitsee sopimuksen päättämisen
 • tuntee erilaiset sopimustyypit
 • osaa laatia pienimuotoisen sopimuksen
 • hallitsee irtaimen kaupan keskeiset periaatteet

Sisältö:

Opintojaksolla käsitellään seuraavat aihealueet:

 • Yleiset sopimuksiin liittyvät argumentaatioperiaatteet
 • Sopimuksen syntyminen
 • Pätemättömyys
 • Edustaminen
 • Sopimuksen tulkinta
 • Sopimusrikkomuksen seuraamukset
 • Sopimuksen laatiminen
 • Irtaimen kauppa

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja

Arviointikriteerit

Oppimistehtävät (30 – 50 kpl) käsittelevät opintojakson eri aihealueita . Oppimistehtävät muodostuvat: kysymyksistä, oikeustapauksista ja (esim. kauppakirjan) laadinnasta. Suoritustapa on tentti tai arvosteltava harjoitustyö. Opintojakson arvosana määräytyy tentin/arvosteltavan harjoitustyön perusteella.

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritusaika n. 2 kk.
 • Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla.
 • Materiaalin itseopiskelu ja harjoitusten suorittaminen omaan tahtiin.
 • 3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 80 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opintojakson tiedot

Opiskelumateriaali:

Opettajan laatimaa materiaalia.

Oheislukemistona (paperi- tai verkkokirjana) voi käyttää esim.

 • Sopimusoikeuden perusteet: Ari Saarnilehto (2016 tai uudempi) Alma Talent
 • Sopimusoikeus; Mika Hemmo (2017) WSOY Pro
 • Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet: Esko Hoppu, Kari Hoppu (2020 tai vanhempi)

Lainsäädäntö:

 • Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929/228 (Si 402)
 • Kauppalaki 27.3.1987/355 (Si 501)
 • Lisäksi pääpiirteittäin: Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38, Luvut 1, 3, 4, 5, 6 ja 8 (Yr 501)

Opintojakson lisätiedot

Huomioithan, että Xamkin lehtorit eivät arvioi opintosuorituksia vapaajaksoilla. Kesällä opintosuorituksia ei arvioida 12.6.-6.8.2023 välisenä aikana.

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen: Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.