Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka
Opintojakson ajankohta 12.09.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Saija Huhtala
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 07.09.2022
Ilmoittautumistiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka

12.09.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija hahmottaa ja ymmärtää:

 • sosiaalihuollon ja terveydenhuollon keskeisen lainsäädännön ja miten ne muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden käytännön työn kannalta (mm. Sosiaalihuoltolaki, Terveydenhuoltolaki, Kansanterveyslaki, Erikoissairaanhoitolaki, Lastensuojelulaki, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista ja eräitä erityislakeja)
 • lainsäädännön soveltamista velvoittavasti ohjaavat ihmisoikeudet ja Suomen perustuslain
 • Suomen oikeusjärjestyksen perusperiaatteet ja rakenteen, jotta opiskelija osaa käyttää ja tulkita lainsäädäntöä ja muita oikeuslähteitä
 • lainsäädännöllä määrätyn vastuun käytännön työn toteuttamisesta
 • lainsäädännön ja niistä johdettujen toimintamallien kehittämistä

Sisältö:

 • Johdatus oikeusjärjestykseen, perustuslaki ja ihmisoikeudet
 • Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestäminen
 • Sosiaalihuoltolain käytännön toteuttaminen
 • Lapset ja lastensuojelu
 • Mielenterveys- ja päihdetyön lait
 • Ikääntynyt väestö
 • Erityisryhmät ja muu erityislainsäädäntö
 • Asiakkaan ja potilaan oikeudet, tietosuoja ja tietoturva

Arviointikriteerit

1 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen työskentely verkossa 12.9. – 16.12.2022 välisenä aikana, info opintojakson alussa.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.