Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Sosiaalialan ammattieettinen osaaminen
Opintojakson ajankohta 22.08.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Liisa Kokkoniemi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 18.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Sosiaalialan ammattieettinen osaaminen

22.08.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opiskelija syventää ammattieettistä osaamistaan sosiaali- tai kasvatusalan työtehtävissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja kehittää työyhteisön eettistä osaamista. Opiskelija osaa tunnistaa eettisiä ristiriitoja ja perustella eettisiä valintoja

Opiskelija osaa:

 • tunnistaa haavoittuvassa asemassa olevia yksilöitä ja ryhmiä sekä kuvaa yhdenvertaisuutta edistävää toimintaa.
 • tunnistaa ammatillisen roolin ja yhteiskunnan reunaehdot eettisenä dilemmana.
 • analysoida eettisesti ja teoreettisesti omaa ja ammattialan toimintaa.
 • kuvata omaa ammattieettistä toimintaansa arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa.

Edeltävyysehdot

Opiskelijalla on sosiaali- tai kasvatusalan työpaikka/vapaaehtoistoiminnan paikka ennen opintojakson alkamista.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan 22.8.-16.12.2022.

Opiskelija laatii opinnollistamisen sopimuksen ja suunnitelman.

Opiskelija laatii työtehtävien ja reflektion perusteella oppimispäiväkirjan, jonka avulla hän näyttää osaamistaan. Oppimistehtävä esitetään loppureflektiossa, jossa hän esittelee opintojakson aikana tekemän tehtävänsä muille opiskelijoille sekä työelämän mentorille

Yhteisiä aloituksia ja loppureflektioita järjestetään lukuvuoden aikana kaksi kertaa:

Aloitus järjestetään zoomissa klo 15:30 Toinen loppureflektio järjestetään zoomissa klo15:30.

Opintojakson tiedot

Opintojakso toteutetaan opinnollistamisen periaatteiden mukaisesti. Opinnollistaminen tarkoittaa tavoitteiden mukaisen osaamisen suunnitelmallista hankkimista työtä tekemällä. Käytännön tekemiseen kytketään ennaltamäärätyn kirjallisuuden soveltaminen. Osaamisen kehittyminen tehdään näkyväksi reflektoimalla ja dokumentoimalla oppimisprosessi.

Opiskelijalla on sosiaali- tai kasvatusalan työpaikka/vapaaehtoistoiminnan paikka ennen opintojakson alkamista. Työ voi olla koko- tai osa-aikaista. Työantajan tulee hyväksyä opiskelijan tavoite opinnollistaa työtä ja nimetä työelämässä toimiva mentori. Työelämän mentorilla tulee olla korkeakoulututkinto sekä kokemusta työtehtävässä toimimisesta. Opiskelija laatii sopimuksen yhteistyössä työelämän kanssa ja palauttaa sen opettajan hyväksyttäväksi. Kaikki tarvittavat dokumenttipohjat löytyvät opintojakon alussa avattavasta Moodlesta.

Opinnollistamista ei voi tehdä samaan aikaan harjoittelujakson kanssa

Muutokset mahdollisia

Opintojakson lisätiedot

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Ilmoittautumistiedot

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan myös HAMKin käyttäjätunnus.