Kesä
Opintojakson nimi Sosiaalialan lainsäädäntö ja sosiaaliturva
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Nuutinen Ulla
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Sosiaalialan lainsäädäntö ja sosiaaliturva

01.06.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Opinnot suoritettuasi osaat

  • jäsentää sosiaaliturvajärjestelmän ja sitä ohjaavan lainsäädännön keskeisiltä osin.
  • selittää sosiaali- ja varhaiskasvatuspalvelut ja niitä koskevan puitelainsäädännön pääpiirteittäin.
  • tunnistaa erilaisia elämäntilanteita ja niihin liittyviä hyvinvoinnin haasteita.
  • ohjata eri elämänkulun vaiheessa olevia asiakkaita sosiaaliturvan käytössä.

Sisältö

  • toimeentulojärjestelmä ihmisen tukena: perheiden toimeentuloturva, opiskeluaikainen toimeentulo, toimeentuloturva sairastuessa tai tapaturman sattuessa, työttömyysturva, eläketurva, vammaisten etuudet, asumisen tuki, toimeentulotuki
  • sosiaalioikeus, keskeiset oikeusperiaatteet sekä sosiaaliset oikeudet
  • muutoksenhakujärjestelmät

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

 

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.