Non-stop
Opintojakson nimi Sosiaalihuollon määrämuotoinen kirjaaminen
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 25.06.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Sosiaalihuollon määrämuotoinen kirjaaminen

16.01.2023 - 25.06.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: – Vahvistat osaamista tiedonhallinan käytännöissä ja määrämuotoisessa kirjaamisessa – Hahmotat määrämuotoisen kirjaamisen taustalla vaikuttavat tekijät ja lainsäädännön – Ymmärrät asiakslähtöisyyden ja osallisuuden merkityksen sosiaalihuollon kirjaamisen käytänteissä – Olet tietoinen tietosujaan ja tietoturvaan liittyvistä käytänteistä Sisältö: – Mitä sosiaalipalveluluokituksella ja Kanta-palveluilla tarkoitetaan? – Miten laisäädäntö ohjaa määrämuotoista kirjaamista ja mitä märämuotisella kirjaamisella tarkoitetaan? – Mitkä ovat hyvän kirjaamisen ja dokumentoinnin elementit? – Miten kirjataan sosiaali – ja terveydenhuollon yhtymäpinnoilla? – Miten asiakaslähtöisyys ja osallisuus toteutuu kirjaamisessa? – Mitä tietosuojalla ja tietoturvalla tarkoitetaan?

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien ja tenttien suorittamista hyväksytysti

Arviointiasteikko: Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Tarvittava opiskelumateriaali löytyy opintojakson Learn oppimisympäristöstä, sähköisessä muodossa.

Opintojakso on jaettu osioihin, jotka opiskelija suorittaa kronologisessa järjestyksessä, edeten hyväksytyn tenttituloksen jälkeen seuraavaan osioon. Opintojakso tulee suorittaa kahden (2) kuukauden sisällä sen aloittamisesta.

Opintojakson tiedot

16.1.-25.6. 2023. Ensimmäinen aloitus 16.1.2023. Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson keskimääräinen suoritusaika on kaksi kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.