Kesä
Opintojakson nimi Sosiaaliohjaus lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon sosiaalityössä
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Sosiaaliohjaus lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon sosiaalityössä

01.06.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  – Ymmärrät mitä sosiaaliohjaus työnä tarkoittaa lastensuojelun sosiaalityössä – Ymmärrät lastensuojelun sosiaaliohjauksen merkityksen lastensuojelun prosessissa – Ymmärrät sosiaaliohjauksen työtehtävänä sekä ammattinimikkeenä – Ymmärrät sosiaaliohjausta ohjaavan lainsäädännön perhesosiaalityössä Sisältö: – sosiaaliohjaus lastensuojelun työssä – sosiaaliohjaus osana lastensuojelunprosessia – sosiaaliohjaus työtehtävänä ja ammattinimikkeenä – sosiaaliohjausta ohjaaja lainsäädäntö

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointi: 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opintojakson tarkemmat tiedot löytyvät Learnistä.