Non-stop
Opintojakson nimi Sosiaalisen median mahdollisuudet töissä ja vapaa-ajalla
Opintojakson ajankohta 05.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Perttu Hietala
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 31.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet töissä ja vapaa-ajalla

05.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija hallitsee sosiaalisen median käsitteistön sekä osaa hyödyntää erilaisten sosiaalisten medioiden tarjoamia mahdollisuuksia työyhteisöissä. Opiskelija ymmärtää sosiaalisen median pelisääntöjen ja digitaalisen identiteetin muodostumisen periaatteita, hallitsee tietoturvaan liittyviä keskeisiä käsitteitä sosiaalisessa mediassa ja osaa käyttää sosiaalista mediaa työyhteisöjen työvälineenä.

Sisältö:

1. Sosiaalisen median perusteet ja käsitteistö 2. Millaisia sosiaalisen median välineitä, verkkoyhteisöjä ja palveluja on olemassa? 3. Mitä ovat sosiaalisen median pelisäännöt ja miten ne rakentuvat työyhteisöissä? 4. Mikä on digitaalinen identiteetti ja miten se muodostuu? 5. GDPR ja CC-lisenssit 6. Miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää töissä ja vapaa-ajalla

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia esitietoja.

Arviointikriteerit

Opintojakso sisältää aloitustehtävän (blogin tai vlogin luonti) ja useita erilaisia opimistehtäviä, jotka palautetaan Moodleen tai blogiin. Sosiaalisen median hyödyntämistehtävä voidaan toteuttaa pareittain tai pienissä ryhmissä. Kurssin päätteeksi blogi arvioidaan joko opettajan puolesta tai vertaisarviointina.

Arviointikriteerit hyväksytty/hylätty. Kaikki vaadittavat oppimisaktiveetit täytyy suorittaaa hyväksytysti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opintojakso itseopiskeluna.

Opintojakso pyörii non-stoppina koko lukuvuoden ajan eli opintojakson opiskelun voi aloittaa omaan tahtiin lukuvuoden 2022-2023 aikana.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä (tarkistathan myös roskapostin).

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)