Non-stop
Opintojakson nimi Sosiaalisen median markkinointijuridiikan perusteet
Opintojakson ajankohta 27.02.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Sosiaalisen median markkinointijuridiikan perusteet

27.02.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Osoitat perehtyneisyyttä erityisesti sosiaalista mediaa koskevaan markkinoinnin suomalaiseen peruslainsäädäntöön. Tunnistat ja osaat kuvata sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan markkinointiin liittyviä oikeudellisia riskejä ja ottaa ne ennakoivasti huomioon. Sinulla on perusvalmiudet arvioida yrityksiin, organisaatioihin ja kuluttajiin ja muihin kohderyhmiin kohdistuvaa sosiaalisen median markkinointia juridisesta näkökulmasta. Sisältö: Mitkä ovat erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuvan markkinoinnin peruspiirteet ja keskeiset juridiset säännöt? Millaisia toimialakohtaisia sosiaalisen markkinoinnin säännöksiä on? Mitkä ovat tärkeimmät somemarkkinoinnissa huomioitavat tekijänoikeuksiin liittyvät säännöt? Miten henkilötietoja voidaan käyttää somemarkkinoinnissa? Mitkä ovat seuraamukset sääntöjen vastaisesta somemarkkinoinnista?

Arviointikriteerit

Harjoitustentit ja lopputentin voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

  • Harjoitustentit ja lopputentti. Kokonaisarviointi perustuu opiskelijan lopputentistä saamiin pisteisiin. Lopputentin maksimipisteet 100 pistettä, hyväksymisraja ja arvosanan 1 raja on 41 pistettä.

    Opiskelijan osaamista arvioidaan seuraavilla osa-alueilla: – Tunnet sosiaalisessa mediassa tapahtuvan markkinoinnin perussäännöt. – Osaat käyttää asiantuntevasti somemarkkinoinnin lainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeisiin liittyviä ammattikäsitteitä eri tilanteissa. – Osaat tunnistaa ja kuvata somemarkkinointiin liittyviä oikeudellisia ja tekijänoikeudellisia riskejä ja ottaa ne ennakoivasti huomioon. – Osaat arvioida yrityksiin, organisaatioihin ja kuluttajiin ja muihin kohderyhmiin kohdistuvaa somemarkkinointia juridisesta näkökulmasta.

    Arviointiasteikko 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

– Koivumäki: Markkinointijuridiikka 2022, opintojakson Learn-alustalla ilmoitetuin osin. Kirja on saatavilla myös e-kirjana – Muu opintojakson Learn-alustalla ilmoitettu aineisto.

Soveltuu hyvin suoritettavaksi yhdessä opintojakson ’Markkinointijuridiikan perusteet’ kanssa.

Opintojakson tiedot

27.2.-31.8.2023. Ensimmäinen aloitus on 27.2.2023. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on 3 kk. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.