Syksy
Opintojakson nimi Sosiaalisen median välineet
Opintojakson ajankohta 26.09.2022 - 12.12.2022
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Pekka Makkonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 11.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Sosiaalisen median välineet

26.09.2022 - 12.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteena on perehtyä eri sosiaalisen median välineisiin ja harjoitella niiden käyttöä joko ammatillisesti tai harrastuksen tukena.

Opintojaksolla opiskelija perehtyy itsenäisesti Moodle-ympäristössä esiteltyihin sosiaalisen median välineisiin ja valitsee kolme erilaista välinettä syvempään tarkasteluun. Opintojakson työskentely esitetään kokoavassa loppuesseessä.

Edeltävyysehdot

Aiempi osaaminen/opinnot

Tietokoneen ja internetin peruskäyttö

Arviointikriteerit

Arviointiperusteet

Hyväksytty: Essee esittelee kolme erityyppistä sosiaalisen median välinettä (jaottelu aineiston mukaisesti) ja jokaisesta välineestä on kerrottu perustiedot, kuvailtu omakohtaisia kokemuksia ja pohdittu kyseisen välineen roolia sosiaalisessa mediassa.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.