Syksy
Opintojakson nimi Sotedata, kirjaamisen perusteet sote-palveluissa
Opintojakson ajankohta 01.11.2021 - 03.12.2021
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Taru Manner
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 04.10.2021 - 31.10.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Sotedata, kirjaamisen perusteet sote-palveluissa

01.11.2021 - 03.12.2021

Opintojakson kuvaus

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • Rakentaa omakohtaista ymmärrystä so/te-tiedon merkityksestä​ kansalaiselle
  • Ymmärtää ammattilaisena tuottamansa tiedon merkityksiä ja hyödyntämistä​
  • Ymmärtää tiedon rakenteisuuden/määrämuotoisuuden merkityksiä sote-alalla​
  • Ymmärtää tutkintonsa ja työtehtävänsä/-tehtäviensä mukaiset tiedon rakenteet ​
  • Osaa soveltaa ammattieettisiä ohjeita tiedon tuottamisen ja käyttämisen kontekstissa (tiedon omistajuus, tiedon käytön vastuullisuus)​

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutusmuoto: etäopetus, MOOC

Vaihtoehtoiset suoritustavat: Kyseessä on täydentävä opintojakso, ei hyväksilukua, eikä vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Aika ja paikka: DigiCampus, jonne saat linkin ilmoittautumisen jälkeen.