Non-stop
Opintojakson nimi Soten sähköisiä palveluja eri ikäisille (1.6.-31.12.2023)
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Outi Ahonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 26.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Soten sähköisiä palveluja eri ikäisille (1.6.-31.12.2023)

01.06.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Opiskelija

  • osaa vertailla ja auttaa asiakasta valitsemaan tarkoituksenmukaisen sähköisen sosiaali- ja terveyspalvelun.
  • ymmärtää ammattiryhmäsi roolin asiakaslähtöisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa.
  • ymmärtää uudistuvan paradigman muutoksen, jossa asiakkaan asema on palvelujärjestelmän keskiössä (hyvinvointi-ekosysteemissä).
  • tunnistaa eri palvelujärjestelmissä sähköisiä palvelupolkuja.
  • osaa vertailla käyttäjän näkökulmasta erilasia sähköisiä asiointipalveluja ja virtuaalivastaanottoja.

Sisältö

  • Sosiaali – ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
  • Sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hyödyllisyys
  • Erilaiset sähköiset palveluympäristöt ja työvälineet
  • Asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden roolit
  • Sähköinen palvelupolku ja sähköiset asiointipalvelut

Edeltävyysehdot

Ei esitietovaatimuksia.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

MOOC:ssa on automaattinen arvointi ja kriteerit ovat nähtävillä DigiCampuksessa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Oppimisympäristönä on Digicampus, jonne saat linkin toukokuussa lähempänä opintojakson alkua ja sen jälkeen ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä. MOOC:ssa on aluksi kuvattu opintojakson suoritus ja tehtävät.

Opintojakson tiedot

Opintojakso on kehitetty SotePeda 24/7 -hankkeessa.

Ilmoittautumistiedot

Saat linkin DigiCampuksen työtilaan ilmoittautumisen vahvistusviestissä. Kurssiavaimen saat lähempänä opintojakson alkua toukokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa vahvistusviestissä.