Kevät
Opintojakson nimi Soveltavaa taidetta käytännössä
Opintojakson ajankohta 13.03.2023 - 30.05.2023
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kulttuuriala
Opettaja Sanna Pekkinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 15.02.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Soveltavaa taidetta käytännössä

13.03.2023 - 30.05.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojaksossa pääset itse ideoimaan ja toteuttamaan pienen soveltavan taiteen kokeilun valitsemasi kohderyhmän ja yhteistyökumppanin kanssa. Siksi opiskelijoilta toivotaan aikaisempaa perehtymistä soveltavan taiteen periaatteisiin ja taiteen hyvinvointivaikutuksiin. Opintojakson aikana perehdytään kohderyhmiin asiakasymmärrystä laajentamalla, tutustutaan soveltavan taiteen toimijoihin ja heidän käyttämiinsä menetelmiin käytännössä sekä toteutetaan oma kokeilu itse valitun työelämäkumppanin kanssa valitulle kohderyhmälle. Opintojakso antaa valmiuksia oman soveltavan taiteen palvelun kehittämiseen ja kohderyhmien kanssa työskentelyyn. Opintojakson lopuksi arvioidaan omaa roolia soveltavan taiteen kentällä.

Opintojakso sopii kulttuurituotannon ja taidealan opiskelijoille, kasvatus ja sote-alan opiskelijoille sekä kaikille muille aiheesta kiinnostuneille ja tarvittavat pohjatiedot omaaville.

Tavoitteet: 

Opiskelija:

  • osaa suunnitella ja toteuttaa kohderyhmä- ja asiakaslähtöisen yhteistyöprojektin soveltavan taiteen keinoin
  • osaa arvioida omaa osaamistaan soveltavan taiteen toimijana ja edistäjänä

Edeltävyysehdot

Opintojakso on jatkoa Soveltavan taiteen palvelumuotoilu 5 op -jaksolle eli lähtöolettamuksena on, että tiedät jo varsin hyvin, mitä soveltava taide käsitteenä tarkoittaa, olet tutustunut joihinkin menetelmiin ja käytännön toteutuksiin. Olet myös perehtynyt taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin. Myös palvelumuotoilun periaate on sinulle jo tuttu ja olet valmis sitä kokeilemaan ainakin joltakin osin tässä jaksossa.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso voidaan suorittaa itsenäisesti tai parityönä. Opintojaksolla on kirjallisia tehtäviä, haastattelutehtäviä sekä käytännön projektityö, joka toteutetaan yhteistyössä työelämäkumppanin kanssa. Opintojakso sisältää kolme webinaaria, jossa projektityötä ohjataan eteenpäin. Webinaarit tallennetaan, mutta ohjauksen saamiseksi ja yhteiskehittämisen näkökulmasta osallistumista webinaareihin suositellaan lämpimästi.

Varaathan tarpeeksi aikaa opintojakson alussa, jotta pääset heti suunnittelemaan käytännön kokeilua.

Opintojakson webinaarit:

  • 16.03.2023 09.00 – 10.30
  • 28.04.2023 09.00 – 10.30
  • 26.05.2023 09.00 – 10.30

Opintojakson tiedot

Opintojaksolla tarvitaan tietokone, webkamera ja mikrofoni.

Ilmoittautumistiedot

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.