Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Startup Business School
Opintojakson ajankohta 08.01.2024 - 03.05.2024
Korkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 15 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Vesa Tuomela
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 30.10.2023 - 15.12.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Startup Business School

08.01.2024 - 03.05.2024

Opintojakson kuvaus

Opintijakson osaamistavoitteet:

 • Opiskelija osaa etsiä, tunnistaa, arvioida liiketoimintamahdollisuuksia ja tuottaa niihin ratkaisuideoita.
 • Opiskelija kehittää tunnistamaansa tai annettuun liiketoimintamahdollisuuteen ratkaisun käytännössä.
 • Opiskelija osaa tuotteistaa ja kaupallistaa tuote/palvelu/liiketoiminta idean asiakaslähtöisesti.
 • Opiskelija kaupallistaa ratkaisuidean uudeksi tuotteeksi/palveluksi/liiketoiminnaksi käytännössä.
 • Opiskelija osaa mallintaa liiketoiminnan, arvioida liiketoimintamallin kannattavuutta ja toteutettavuutta.

Opintojakson sisältö:

Liiketoimintamahdollisuuden etsiminen ja arviominen
 • toimintaympäristön tunteminen: markkinatekijät, toimialatekijät, avain trendit ja makrotalouden tekijät
 • kehittämistilanteiden ja tarpeiden etsiminen ja luominen
 • palvelu- ja liiketoimintamuotoilun prosessien ja työkalujen haltuunotto
 • ratkaisuideoiden tuottaminen, arviointi, ja valinta
 • ratkaisukonseptin määrittely ja kuvaaminen

Idean kaupallistaminen

 • asiakasryhmien tunnistaminen ja segmentointi
 • asiakkaan / käyttäjän tehtävät, tarpeet ja hyödyt
 • arvolupaus: tuote-/palveluidean ominaisuudet, tarpeen ratkaisu, käytön hyödyt
 • kilpailija-analyysi ja kilpailuedun määrittäminen
 • henkilökohtainen idean myyntityö

Liiketoimintamallin muotoileminen

 • tuotteen / palvelun prosessikuvaus asiakkaan näkökulmasta
 • liiketoiminnan mallintaminen asiakkaalle annettavan arvolupauksen ympärille
 • henkilökohtainen liiketoimintamallin myyntityö
 • palvelun arvo asiakkaalle lisämyyntinä, kannattavuuden paranemisena tai kustannussäästönä
 • tuotteen / palvelun hinnoitteluperusteet
 • liiketoiminnan kannattavuuden ja toimivuuden edellytysten arviointi

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1 – 5. Osaaminen arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Start Up Business School toteutus edellyttää työelämän ja kohderyhmien kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta.

 

Opintojakson tiedot

Opintojakso on tarjolla CampusOnlinessa vain suomeksi.

Start Up Business School opintojen toteutustapana on käännetty oppiminen, jossa vahvistetaan ja tuetaan oppijan itse-ohjautuvuutta ohjauksen, vuorovaikutteisten oppimistehtävien ja erilaisten käytännön liiketoiminnan kokeilujen avulla. Start Up Business School opinnoissa sovelletaan liiketoimintamuotoilun ja palvelumuotoilun prosesseja, menetelmiä ja työkaluja.

Start Up Business School opinnot koostuvat kolmesta teemasta ja niihin liittyvistä sisällöistä:

Teema 1: asiakkuuksien luominen ja liiketoimintamahdollisuus: trendit ja liiketoimintamahdollisuudet, liiketoimintaympäristö, asiakasryhmittely, asiakasprofilointi, ratkaisuideoiden tuottaminen, ideoiden valinta ja kehittämissuunnittelu.

Teema 2: ratkaisujen luominen ja idean kaupallistaminen: idean konspetointi ja arvolupauksen muotoilu, konseptin profilointi, valemainoksen suunnittelu ja toteutus, asiakasvahvistuksen luominen, asiakkaan sitoutuminen ja myyntipuhe.

Teema 3: liiketoimintamallien luominen ja liiketoiminnan mallintaminen: alustava liiketoiminnan mallintaminen ja markkinan kysynnän kuvaus, palvelun mallintaminen, liiketoimintakokeilun suunnittelu ja toteutus, minimi tarpeet tyydyttävän palvelutuotteen tai tuotteen kuvaus, toimintasuunnitelma ja liiketoiminnan mittaaminen.

 

 

 

Opintojakson lisätiedot

 • HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa.
 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle ja käyttäjätunnuksista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

 

Ilmoittautumistiedot

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista
 • Humakin, Turku AMK:n ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa
  • Näet ilmoittautumisen tilanteen hopsillasi
  • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta nettisivulta
 • Muun AMK:n opiskelija:
  • kirjoita ilmoittautumislomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsyn opintojaksolle
  • Täytä ilmoittautumislomakkeelle kotikorkeakoulusi sähköpostiosoite – muu käyttämäsi sähköpostiosoite ei oikeuta opiskelupaikkaan! Varmista, että osoitteesi on kirjoitettu oikein
  • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut
  • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan, vapauta paikka toiselle opiskelijalle. Lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi

 

 • Ilmoittautumiset käsitellään yhdellä kertaa ilmoittautumisajan päätyttyä
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja olet saanut oikeuden HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Viesti voi mennä roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi
 • Ota HAMK -tunnus käyttöön! Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla