Non-stop
Opintojakson nimi Statiikka
Opintojakson ajankohta 01.09.2022 - 31.08.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Ville Salmi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 31.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Statiikka

01.09.2022 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Sisältö

Tasapaino 1. Partikkelin tasapaino 2- ja 3-ulotteisessa tilanteessa 2. Momentti ja jäykän kappaleen tasapaino Jäykän kappaleen rasitukset ja rasituskuviot 2-ulotteisissa tilanteissa 3. Tasoristikot, palkkirakenteet, normaalivoima 4. Leikkausvoiman ja taivutusmomentin laskeminen ja kuvaajien piirtäminen

Tavoitteet Opiskelija osaa muodostaa todellista tilannetta yksinkertaistavan vapaakappalekuvan. Opiskelija osaa vapaakappalekuvan pohjalta muodostaa tasapainoyhtälöt ja ratkaista yhtälöistä tukivoimat. Opiskelija osaa laskea jäykän kappaleen leikkausten rasituksia yksinkertaisissa tilanteissa.

 

Edeltävyysehdot

Esitietovaatimukset: Matematiikan ja fysiikan perusteet: Newtonin lait, lineaarisen yhtälön ja yhtälöryhmän ratkaisu, suorakulmaisen kolmion geometria, vektoreiden peruslaskutoimitukset (vektorilaskennan perusteet on mahdollista kerrata videoiden ja tehtävien avulla myös kurssin alussa).

Linkin takana on mallitehtäviä, joiden avulla voit arvioida esitietojesi riittävyyden (pdf).

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0-5.

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija ymmärtää tasapainoehtojen ja rasitusten laskemisen idean ja osaa laskea perustason tasapainotehtäviä.

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa laskea 2-ulotteisessa tilanteessa tukireaktiot ja hallitsee rasitusten laskemisen perustason tehtävissä.

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa laskea ja piirtää rasituskuvioita 2-ulotteisessa tilanteessa. Opiskelija osaa 3-ulotteisen tilanteen tukireaktioiden laskennan periaatteet.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Nonstop-toteutus, jonka voi suorittaa omaan tahtiin. Oppimateriaali koostuu Moodlessa olevista materiaaleista (opetusvideoita, harjoitustehtäviä, pakollisia tehtäviä ja Moodle-tentit (4kpl)). Tämän lisäksi noin joka toinen viikko on etäsessio, jossa on tarvittaessa mahdollisuus kysyä opettajalta kaikkea mahdollista. Kurssin sisältö on jaettu neljään osaan, jotka suoritetaan järjestyksessä.

Opintojakson tiedot

Varmistathan ennakkoon koulutusohjelmasi tutkintovastaavalta tms. hyväksytäänkö Moodle-tentit suoritustavaksi.

Linkin takana kevään 2022 kurssin tallenteet, johon tämä nonstop-toteutus isolta osin perustuu.

Opintojakson lisätiedot

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä (tarkistathan myös roskapostin).

Ilmoittautumistiedot

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)