Syksy
Opintojakson nimi Storytelling palvelualojen työkaluna
Opintojakson ajankohta 22.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Lari-Pekka Ruotsi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Storytelling palvelualojen työkaluna

22.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Sisältö ja toteutuskuvaus:

Opiskelija perehtyy tarinakerrontaa harjoitus- sekä johdantotehtävien avulla niin, että hän pystyy tuottamaan toteutustavaltaan viisi erilaista tarinaa: 1. kirjoitettu tarina 2. sarjakuva- tai piirrostarina 3. esitysgrafiikalla laadittu ja animoitu sekä äänitetty esitys 4. podcast 5. videotarina tai lyhytelokuva

——————————————-

Tarina-aiheita, joihin opiskelija itse valitsee aina jokaiseen eri toteuttamistavan ovat: 1. yrityksen syntytarina 2. yrityksen henkilöstölle ja/tai sidosryhmille suunnattu ikävä tarina 3. rekrytointitarina 4. yrityksen jonkin tuotteen tai tuoteperheen myyntitarina 5. tarinallistettu strategia

Yhden tarinan pohdintaan, käsikirjoittamiseen sekä toteutukseen on aikaa noin 3 viikkoa.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Syksyn 2022 kurssi alkaa viikolla 38, kick-off verkkototeutuksella 22.9.2022 lukujärjestyksessä erikseen ilmoitettavana ajankohtana (toivomus on 16:15 – 17:30)

Syksyn aikana tulemme järjestämään mahdollisesti 1-2 tarinallista klinikkatyyppistä oppimistapaamista verkossa (tai mahdollisesti myös hybridinä) mikäli esim. jotkut opiskelijat intoutuvat tekemään tiimioppimisena hieman laajempaa videotarinaa

Jokainen opiskelija laatii omasta tarinasta itsearvioinnin ja lisäksi jokainen tarina myös vertaisarvioidaan.

Opintojakson lisätiedot

Campusonline-opiskelijoille 20 paikkaa. Campusonline-opiskeljoiden ilmoittautumisaika 15.8. – 28.8.2022, kurssin suoritusaika on 22.9.2022 – 31.7.2023.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.