Non-stop
Opintojakson nimi Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus
Opintojakson ajankohta 15.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Haapakoski Markku
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 15.07.2023
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus

15.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Keskeinen sisältö

  • Strateginen ajattelu ja visio
  • Toimiala-analyysi ja tulevaisuuden ennakointi osana strategista ajattelua
  • Skenaariotyöskentely
  • Tulevaisuustiedon huomioiminen strategisessa johtamisessa ja päätöksenteossa

Opiskelija osaa kuvata strategisen ajattelun ja jatkuvan uudistumisen merkityksen organisaation vision ja kilpailukyvyn kehittymisessä. Opiskelija pystyy valitsemaan uusia strategisia lähestymistapoja organisaation johtamiseen ja uudistumiseen. Hän kykenee tunnistamaan organisaation toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa ennakoinnin työkaluja, joiden avulla hän kykenee tunnistamaan organisaation ja toimialan tulevaisuuden näkymiä.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso on lukuvuonna 2022 – 2023 avoinna 15.9.2022 – 31.7.2023. Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin tahansa opintojaksolla olevaan palautuskansioon.

Opintojakson osatehtävät ja kokoava oppimistehtävä arvioidaan yhtenä kokonaisuutena sen jälkeen, kun kaikki tehtävät on palautettu alla ilmoitettuun palautuspäivään mennessä. Tehtävät arvioidaan kuukauden kuluessa palautuspäivän jälkeen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Linkki Moodleen https://moodle.savonia.fi/course/view.php?id=16306#section-0 Kurssiavain: Str.Ajat.NS.23

Opintojakson tiedot

Tämä opintojakso on vain yamk-opiskelijoille.