Syksy
Opintojakson nimi Strateginen hankintaosaaminen
Opintojakson ajankohta 01.10.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Marika Tuomela-Pyykkönen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Strateginen hankintaosaaminen

01.10.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoite:

Opiskelija ymmärtää strategisen hankintajohtamisen roolin organisaatiossa ja osaa suunnitella hankintastrategian tukemaan organisaation strategisia tavoitteita. Lisäksi opiskelija osaa huomioida kokonaisvaltaisen hankintaosaamisen merkityksen hankintaorganisaation kehittämisessä.

Opintojakson sisältö:

Operatiivisen, taktisen ja strategisen hankintatoimen merkitys ja erot. Hankintastrategia ja sen eri elementit. Kokonaisvaltainen hankintaosaaminen ja hankintaorganisaation perustaminen ja kehittäminen.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on mahdollista suorittaa itsenäisesti lokakuun 2022 aikana siten, että itsenäisesti tehtävä raportti palautetaan Moodlen työtilaan 1.11.2022 mennessä.

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi