Non-stop
Opintojakson nimi Suomalainen kulttuuri ja matkailu
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Mika Pietarinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 30.11.2023
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Suomalainen kulttuuri ja matkailu

09.01.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy verkkokurssilla suomalaiseen kulttuuriin ja sen taustoihin sekä osaa soveltaa tietojaan kulttuuriin pohjautuvan matkailun näkökulmasta.

Sisältö:

  • Mitä on kulttuuri?
  • Kulttuurin ja matkailun keskeiset käsitteet
  • Matkailu ja kulttuuri Suomen matkailustrategiassa
  • Kulttuuri vetovoimatekijänä suomalaisessa matkailussa

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opintojakso, nonstop

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.