Kesä
Opintojakson nimi Suomea maahanmuuttajille: Sairaanhoitajan suomi B2-taso
Opintojakson ajankohta 01.06.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Länsivuori Marjo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 26.02.2024 - 31.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Suomea maahanmuuttajille: Sairaanhoitajan suomi B2-taso

01.06.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tämä kurssi opettaa sinulle terveysalan suomen kieltä: millaista suomea käytät sairaanhoitajana. Terveysalalla tarvitset ammattisanastoa, jota et tavallisilla suomen kielen kursseilla opi. Kurssilla opit kieltä, jota käytät potilaiden ja omaisten kanssa. Lisäksi opit terveydenhuollon lomakkeiden sanastoa (esimerkiksi AUDIT-testi, mielialapäiväkirja ja ruokapäiväkirja). Harjoittelet myös kirjaamista potilastietojärjestelmiin ja raportoimista. Sairaanhoitaja suomi -opintojakso harjaannuttaa keskitason kirjoittamis- ja tekstinymmärrystaitoja (B1-B2-tasot). Tutustut terveysalan kirjallisiin teksteihin ja puhekielisiin tallenteisiin (audio/video). Kurssilla myös kertaat keskitason kielioppia.

 • kirjoittamis- ja kirjaamistaidot
 • tekstinymmärrystaidot
 • oman alan kirjallisuus
 • terveysalan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
 • työelämän kieli
 • keskitason (YKI 4) kielioppi

Edeltävyysehdot

Sinulla pitää olla noin B1-tason kielitaito. Sinun ei tarvitse todistaa kielitaitoasi todistuksella. Tämä kurssi on maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenä puhuville.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5. 0 on hylätty ja 5 on paras.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot

Suoritustavat:

 • verkko-opintojaksolle osallistuminen
 • itsenäinen opiskelu: verkkotehtävien tekeminen
 • osallistuminen keskusteluihin verkossa
 • vapaaehtoiset Zoom-tapaamiset
 • itsearviointi ja palaute

Opintojakson tiedot

Kurssilla on vapaaehtoisia Zoom-luentoja opettajan kanssa. Suosittelemme osallistumaan niihin. Ensimmäinen Zoom-tapaaminen on 4.6.2024 klo 13.15 – 14.

Opintojakson lisätiedot

Kurssin suoritusaika on henkilökohtainen. Voit päättää itse, milloin opiskelet, opintojaksolle on kuitenkin kirjauduttava välillä 1.6 – 1.8.2024, jotta opinnot voi suorittaa. Saat opintojakson aloitusviestin sähköpostitse viimeistään 24.5.2024 mennessä.

Ilmoittautumistiedot

Maksuton kurssi maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenä puhuville.