Kesä
Opintojakson nimi Suomea suomeksi edistyneille
Opintojakson ajankohta 31.05.2023 - 30.07.2023
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Eeva Pekanheimo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 09.05.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Suomea suomeksi edistyneille

31.05.2023 - 30.07.2023

Opintojakson kuvaus

Suomi toisena ja vieraana kielenä -opintojakso suomen kieltä hyvin osaaville, esim. kotimaisille kielivähemmistöille ja pitkään Suomessa asuneille vieraskielisille, joiden taitotaso on B1-B2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Opintojakso soveltuu erityisesti yhteisöpedagogiopiskelijoille, mutta myös sosiaali- ja kasvatusalan opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Toisaalta opintojakso soveltuu myös esim. järjestökentällä ja nuorison parissa jo toimiville henkilöille, jotka haluavat kehittää ja/tai päivittää suomen kielen osaamistaan.

Opintojaksolla keskitytään erityisesti sanavaraston laajentamiseen sekä suomen kielen taidon kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Opintojaksolla keskitytään sekä kirjalliseen että suulliseen suomen kieleen yllä mainituilla aloilla. Tavoitteena on, että opintojakson jälkeen opiskelija pystyy ilmaisemaan itseään selkeästi, vivahteikkaasti ja tuottamaan jäsentynyttä kieltä monimutkaisistakin aiheista ja ilmaisemaan itseään täsmällisesti. Opintojakson tavoitteena on eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikoin tason C1-C2 saavuttaminen.

Mikäli opiskelija aikoo korvata opintojaksolla oman koulutuksensa pakolliset ammatilliset toisen kotimaisen kielen (suomi) opinnot, tämän tulee ennen opintojaksolle ilmoittautumista sopia asiasta oman suomen kielen opettajansa kanssa.

Sisältö:

  • kirjallinen ja suullinen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. esitykset, kokoukset, puhelinkeskustelut, sähköposti, työnhaku) yllä mainituilla aloilla
  • erilaiset esittely-, ohjaus- ja haastattelutilanteet
  • asiatyyli ja akateeminen kieli
  • tiedonhankinta ja hyödyntäminen ammattitaidon ylläpitämisessä.

Edeltävyysehdot

Opintojakso on tarkoitettu suomen kieltä hyvin osaaville, joiden suomen kielen taitotaso on B1-B2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Opintojakson opetuskieli on suomi. Opintojakso on S2-opintojakso.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti ja omaan tahtiin toteutusajan puitteissa. Opintojaksolla opiskelijat tulkitsevat autenttisia tekstejä ja tuottavat niiden pohjalta omia tekstejään ja esityksiään. Opintojaksolla on sekä laajempia tehtäviä (mm. esitelmän laatiminen omaan alaan liittyvästä aiheesta sekä työnhakudokumenttien laatiminen) että runsaasti pienempiä, hands on -tyyppisiä automatisoituja tehtäviä, joiden avulla opiskelija valmistautuu opintojakson laajempiin tehtäviin ja joista opiskelija saa palautteen heti.

Ilmoittautumistiedot

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

Muistathan ilmoittautua ajoissa! Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.