Syksy
Opintojakson nimi Suomea työhön
Opintojakson ajankohta 08.09.2022 - 21.12.2022
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Heidi Hjerppe
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Suomea työhön

08.09.2022 - 21.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Ymmärrät suomalaisen työnhaun prosessin ja opit kehittämään työnhakutaitojasi. Tulet tietoiseksi omista vahvuuksistasi ja taidoistasi ja osaat kertoa niistä perustellen suomeksi. Sinulla on valmiudet tuottaa erilaisia työnhaun asiakirjoja suomen kielellä. Tutustut suomalaisen työhaastattelun keskeisiin piirteisiin. Osaat toimia erilaisissa työpaikan viestintätilanteissa.

Pohdit oppimistasi opintojakson aikana itsearvioinnissa.

Sisältö:

Opiskelet – suomalaisen työnhaun keskeisiä asioita ja samalla kehität suomen kielen taitoasi työelämän kontekstissa – reflektoimaan omaa osaamistasi ja omia vahvuuksiasi – lukemaan ja tuottamaan työnhakuun liittyviä tekstejä oman kielitaitotason mukaisesti, vastaanottamaan palautetta sekä muokkaamaan ja kehittämään omia tekstejäsi sen perusteella. – keskeisissä työpaikan viestintätilanteissa toimimista – kertomaan omasta opiskelu- ja työhistoriastasi sekä tulevaisuudensuunnitelmistasi

Edeltävyysehdot

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit:

Hyväksytty/ Hylätty

Hyväksytty:

Ymmärrät suomalaisen työnhaun prosessia. Olet tietoinen omista vahvuuksistasi ja taidoistasi ja osaat kertoa niistä perustellen suomeksi. Tunnet erilaisia työnhaun asiakirjoja ja osaat tuottaa lyhyitä sellaisia suomen kielellä. Tunnet suomalaisen työhaastattelun keskeisiä piirteitä ja sinulla on valmiuksia toimia erilaisissa työpaikan viestintätilanteissa.

Opintojakson tehtävät on tehty hyväksytysti ja ohjeiden mukaan. Tehtävissä näkyy opintojakson sisältöjen opiskelu.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen opiskelu verkkovälitteisesti: webinaarit, oppimistehtävät, ryhmätyöskentely verkossa

8.09.2022 16.30 – 18.00 Zoom-webinaari

15.09.2022 16.30 – 18.00 Zoom-webinaari

22.09.2022 16.30 – 18.00 Zoom-webinaari

27.10.2022 16.30 – 18.00 Zoom-webinaari

10.11.2022 16.30 – 18.00 Zoom-webinaari

24.11.2022 16.30 – 18.00 Zoom-webinaari

Opintojakson tiedot

Suositeltava kirjallisuus: White, L. 2010. Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Helsinki: Finn Lectura.