Syksy
Opintojakson nimi Suomi 5
Opintojakson ajankohta 29.08.2024 - 12.12.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Jaana Koskela
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 25.08.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Suomi 5

29.08.2024 - 12.12.2024

Opintojakson kuvaus

TAVOITTEET:

Osaat viestiä suomen kielellä arjessa ja työpaikalla tavanomaisissa viestintätilanteissa. Vahvistat kielenoppimisstrategioitasi ja elinikäisen ja luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen taitojasi. Osaat viestiä kirjallisesti arjen ja työelämän tavanomaisissa, yksinkertaisissa tilanteissa. Ymmärrät pitkiäkin asiatekstejä ja osaat käyttää lukemisen strategioita. Opit lisää suomalaisesta kulttuurista.

SISÄLTÖ:

Kehität

– taitoasi viestiä suomen kielellä kirjallisesti ja suullisesti arjessa ja työpaikalla

– lukemisstrategioitasi

– kielenoppimisstrategioitasi

– aktiivista kielenoppimista myös luokkahuoneen ulkopuolella

– kulttuurista osaamistasi.

Opiskelet

– puhekieltä ja suomalaista viestintäkulttuuria

– ymmärtämään ja kirjoittamaan asiatekstejä

– käyttämään kompensaatiostrategioita tullaksesi ymmärretyksi

– lukemaan kaunokirjallista tekstiä.

Arviointikriteerit

Hyväksytty:

Osaat toimia arkielämän ja työelämän kohtaamisissa ja tuttuja aiheita koskevissa keskusteluissa. Osaat käyttää työelämän tilanteisiin liittyvää keskeistä sanastoa. Osaat kirjoittaa erilaisia tekstejä mutta tarvitset vielä sanakirjaa. Ymmärrät yleiskielistä puhetta ja arkielämään liittyvien ja yleisimpien työelämän tekstien pääasiat. Harjoittelet lukemaan fiktiivistä tekstiä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus 29.8.-12.12.2024, Zoom-opetusta torstaisin klo 16.30-18.30

Ilmoittautumistiedot

Jos korkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu opintoihin oman korkeakoulusi ohjeiden mukaan.

Jos korkeakoulusi tai oppilaitoksesi ei käytä ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu yllä olevan ”Ilmoittaudu” -linkin kautta. Lisätietoja Jamkin Vierailevan opiskelijan sivulta.