Syksy
Opintojakson nimi Suomi 5
Opintojakson ajankohta 07.09.2022 - 21.12.2022
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Jaana Koskela
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 31.08.2022
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Suomi 5

07.09.2022 - 21.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Osaat viestiä suomen kielellä arjessa ja työpaikalla tavanomaisissa viestintätilanteissa. Vahvistat kielenoppimisstrategioitasi ja elinikäisen ja luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen taitojasi. Osaat viestiä kirjallisesti arjen ja työelämän tavanomaisissa, yksinkertaisissa tilanteissa. Ymmärrät pitkiäkin asiatekstejä ja osaat käyttää lukemisen strategioita. Opit lisää suomalaisesta kulttuurista.

Sisältö

Kehität • taitoasi viestiä suomen kielellä kirjallisesti ja suullisesti arjessa ja työpaikalla • lukemisstrategioitasi • kielenoppimisstrategioitasi • aktiivista kielenoppimista myös luokkahuoneen ulkopuolella • kulttuurista osaamistasi. Opiskelet • puhekieltä ja suomalaista viestintäkulttuuria • ymmärtämään ja kirjoittamaan asiatekstejä • käyttämään kompensaatiostrategioita tullaksesi ymmärretyksi • lukemaan kaunokirjallista tekstiä.

Edeltävyysehdot

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2.2.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2)

1 Selviydyt tavallisissa arkisissa kohtaamisissa ja erilaisissa työelämän perustilanteissa. Osaat käyttää kompensaatiostrategioita tullaksesi ymmärretyksi. Pystyt kirjoittamaan arjen ja työelämän yksinkertaisia tekstejä sanakirjan avulla. Ymmärrät tuttujen aihepiirien tekstien pääasiat. Ymmärrät hidastettua yleiskielistä puhetta tutuissa konteksteissa. Ymmärtäminen voi vaatia toistoa ja uudelleenmuotoiluja.

2 Osaat toimia arkisissa kohtaamisissa ja erilaisissa työelämän perustilanteissa. Osaat käyttää kompensaatiostrategioita tullaksesi ymmärretyksi. Pystyt kirjoittamaan arjen ja työelämän yksinkertaisia tekstejä sanakirjan avulla. Ymmärrät tuttujen aihepiirien tekstien pääasiat. Ymmärrät yleiskielistä puhetta tutuissa konteksteissa. Ymmärtäminen voi vaatia hidastamista.

Hyvä (3-4)

3 Osaat toimia arkielämän ja työelämän kohtaamisissa ja tuttuja aiheita koskevissa keskusteluissa. Osaat käyttää työelämän tilanteisiin liittyvää keskeistä sanastoa. Osaat kirjoittaa erilaisia tekstejä mutta tarvitset vielä sanakirjaa. Ymmärrät yleiskielistä puhetta ja arkielämään liittyvien ja yleisimpien työelämän tekstien pääasiat. Harjoittelet lukemaan fiktiivistä tekstiä.

4 Osaat toimia arkielämän ja työelämän kohtaamisissa ja keskusteluissa. Osaat käyttää työelämän tilanteisiin liittyvää keskeistä sanastoa. Osaat kirjoittaa erilaisia tekstejä, toisinaan voit tarvita sanakirjaa. Ymmärrät yleiskielistä normaalitempoista puhetta ja arkielämään liittyvien ja työelämän tekstien pääasiat. Harjoittelet lukemaan fiktiivistä tekstiä.

Kiitettävä (5)

5 Osaat viestiä tehokkaasti arkielämän ja työelämän kohtaamisissa ja keskusteluissa. Osaat käyttää työelämän tilanteisiin liittyvää keskeistä sanastoa. Osaat kirjoittaa erilaisia tekstejä. Ymmärrät yleiskielistä normaalitempoista puhetta ja arkielämään liittyviä ja työelämän tekstejä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssilla opiskellaan verkossa.

Verkkoluennot ovat kerran viikossa, keskiviikkoisin kello 16.30 – 18.30. Tarvitset osallistumiseen mikrofonin, kuulokkeet ja web-kameran.

Lisäksi opiskelijat tekevät itsenäisiä harjoituksia ja tehtäviä.

Opettaja tarjoaa verkko-oppimateriaalin Moodlessa.

Kurssin lopuksi on kirjallinen ja suullinen tentti.

Opintojakson tiedot

Tarvitset osallistumiseen mikrofonin, kuulokkeet ja web-kameran.