Kevät
Opintojakson nimi Suomi toisena kielenä (B2-C1)
Opintojakson ajankohta 16.01.2024 - 23.04.2024
Korkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Jaana Kivivuori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.11.2023 - 23.01.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Suomi toisena kielenä (B2-C1)

16.01.2024 - 23.04.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillisen ja akateemisen suomen kielen taidon kehittymistä korkeakouluopintojen aikana tai työelämässä. Tavoitteena on, että opiskelija

  • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa suomen kielen oppijana
  • osaa laatia korkeakouluopintojensa ja työelämän edellyttämiä suullisia ja erityisesti kirjallisia tuotoksia suomen kielellä
  • osaa työstää korkeakouluopintoihinsa ja työelämään liittyviä suullisia ja erityisesti kirjallisia tuotoksiaan saamansa palautteen perusteella

Opintojaksolla tarkastellaan ja työstetään yhdessä opiskelijoiden omiin korkeakouluopintoihin tai työelämään liittyviä suomenkielisiä oppimistehtäviä. Opintojaksolla opitaan tunnistamaan erilaisia tekstilajeja sekä tuottamaan korkeakouluopintojen ja työelämän edellyttämiä tekstejä tai esityksiä. Lisäksi harjoitellaan kielen rakenteita opiskelijoiden omien tarpeiden mukaan.

 

Edeltävyysehdot

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää vähintään B-taitotason suomen kielen taitoa.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosanaan vaikuttavat opintojakson aikana suoritettavat oppimistehtävät ja oppimispäiväkirja, jotka arvioidaan asteikolla 0–2.

• 0: täydennettävä – tehtävää ei ole tehty tai tehtävässä ei ole noudatettu ohjeita, kieli ei ole ymmärrettävää • 1: hyväksytty – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan ja se on kielellisesti ymmärrettävä, tehtävässä on huomioitu melko hyvin siitä saatu palaute • 2: erinomainen – tehtävä osoittaa perehtyneisyyttä ja on kielellisesti selkeä, tehtävässä on huomioitu hyvin siitä saatu palaute

Tehtävien maksimipistemäärä on 10 p. Opintojakson arvosana muodostuu pisteiden perusteella seuraavasti: 0–4 p = 0 5 p = 1 6 p = 2 7 p = 3 8 p = 4 9–10 p = 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus

Opiskelija voi valita opintojaksolla työstettäväksi yhteensä seitsemän oppimistehtävää tai halutessaan vähemmän laajempia tehtäviä. Lisäksi opiskelijan tehtävänä on reflektoida omaa osaamistaan ja oppimistaan sekä suorittaa opintojaksolla käsiteltyihin kielen rakenteisiin liittyvät testit.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä: – verkkotapaamiset 28 h – oppimistehtävät 80 h – oppimispäiväkirja ja palaute 10 h – testit 17 h

Opintojakson tiedot

Opintojakso sisältää yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internetyhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera. Varaudu pitämään kameraa auki oppituntien aikana.

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää vähintään B-taitotason suomen kielen taitoa.

Ilmoittautumistiedot

Kiintiöt:

  • CampusOnline 6 TÄYNNÄ
  • Avoin AMK: 6

Huom! HAMK:n, Humakin, Turku AMK:n ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa