Kevät
Opintojakson nimi Suomi toisena kielenä (B2-C1)
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 26.05.2023
Korkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Jaana Kivivuori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Suomi toisena kielenä (B2-C1)

16.01.2023 - 26.05.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan ja työstetään yhdessä opiskelijoiden omiin korkeakouluopintoihin tai työelämään liittyviä suomenkielisiä oppimistehtäviä (esim. raportti, essee, oppimispäiväkirja, blogiteksti, opinnäytetyö ja erilaiset suulliset tehtävät). Lisäksi opintojaksolla harjoitellaan kielen rakenteita ja ilmaisuja oppijoiden omien tarpeiden mukaan.

 

 

Edeltävyysehdot

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää vähintään B-taitotason suomen kielen taitoa.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosanaan vaikuttavat opintojakson aikana suoritettavat oppimistehtävät ja oppimispäiväkirja, jotka arvioidaan asteikolla 0–2.

• 0: täydennettävä – tehtävää ei ole tehty tai tehtävässä ei ole noudatettu ohjeita, kieli ei ole ymmärrettävää • 1: hyväksytty – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan ja se on kielellisesti ymmärrettävä, tehtävässä on huomioitu melko hyvin siitä saatu palaute • 2: erinomainen – tehtävä osoittaa perehtyneisyyttä ja on kielellisesti selkeä, tehtävässä on huomioitu hyvin siitä saatu palaute

Tehtävien maksimipistemäärä on 10 p. Opintojakson arvosana muodostuu pisteiden perusteella seuraavasti: 0–4 p = 0 5 p = 1 6 p = 2 7 p = 3 8 p = 4 9–10 p = 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelija voi valita opintojaksolla työstettäväksi yhteensä seitsemän oppimistehtävää tai halutessaan vähemmän laajempia tehtäviä. Lisäksi opiskelijan tehtävänä on reflektoida omaa osaamistaan ja oppimistaan sekä suorittaa opintojaksolla käsiteltyihin kielen rakenteisiin liittyvät testit.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä: – verkkotapaamiset 28 h – oppimistehtävät 80 h – oppimispäiväkirja ja palaute 10 h – testit 17 h

 

 

Opintojakson tiedot

Oppimateriaalina hyödynnetään opiskelijoiden omia, aikaisempia tai senhetkisiä oppimistehtäviä. Lisäksi käytetään opettajan laatimaa ja kokoamaa materiaalia, joka löytyy itslearning-oppimisympäristöstä.

Opintojakso sisältää viikoittaisia verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Opintojaksoa ei voi suorittaa kokonaan itsenäisesti.

Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internetyhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Ilmoittautumistiedot

Opintojakso sisältää viikoittaisia verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Opintojaksoa ei voi suorittaa kokonaan itsenäisesti. Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internetyhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera. Edeltävyysehtona B-taitotason suomen kielen taito.

Turun AMKin opiskeljat ilmoittautuvat Pepissä.

Turun AMK:n ulkopuolelta opiskelijoita otetaan kurssille seuraavasti: – 6 CampusOnline -opiskelijaa – 6 avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa