Kevät
Opintojakson nimi Suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö
Opintojakson ajankohta 04.03.2024 - 30.04.2024
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Kari Laasaasenaho
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 23.02.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö

04.03.2024 - 30.04.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Ymmärtää turvetuotantoa ja tuotannosta vapautuvien alueiden olosuhteita ja syy-seuraussuhteita
 • Pystyy nimeämään keskeiset suonpohjien jälkikäyttömuodot
 • Osaa tulkita jälkikäyttöpäätökseen vaikuttavia tekijöitä, kuten vesitaloutta, sijaintia, maanomistussuhteita ja jäännösturpeen paksuutta
 • Tunnistaa turvemaiden kestävyyskysymyksiin liittyvät keskeiset ilmiöt
 • Ymmärtää perusteet suonpohjien liiketoiminnannan kehittämiselle
 • Osaa arvottaa erilaisten jälkikäyttömuotojen kannattavuutta sekä ymmärtää maankäyttösektoria koskettavien ilmastotavoitteiden merkitystä osana päätöksentekoa

Opintojakson sisältö:

 • Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, turvetuotannon yhteiskunnallinen nykytilanne ja maantieteellinen jakaantuminen, oikeudenmukainen ja vihreä siirtymä turvealalla.
 • Turvetuotannon elinkaari, ympäristövaikutukset, jälkikäyttömuodot
 • Tuottavat jälkikäyttömuodot (esim. maa- ja metsätalous, energia, luontomatkailu)
 • Suonpohjien tuottavien jälkikäyttömuotojen kestävyyden lisääminen ja kehittäminen
 • Suonpohjien tuottavien jälkikäyttö- ja liiketoimintasuunnitelmien kehittäminen ja markkinat.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1-5

Arviointi 5:

 • Opiskelija osaa tulkita suonpohjien jälkikäytön eri teemat.
 • Hän osaa analysoida ne keinot, joilla suonpohjien kestävää ja tuottavaa jälkikäyttöä voidaan edistää ja osaa kehittää niitä käytännön toiminnassa ja suunnittelussa.
 • Opiskelija osaa arvioida suonpohjien jälkikäytön vaikutukset tuotannon, ympäristön ja talouden kannalta.

Arviointi 3-4:

 • Opiskelija osaa selittää mistä teemoista suonpohjien tuottavuus ja kestävyys koostuu.
 • Hän osaa kuvata ne keinot, joilla suonpohjien kestävää ja tuottavaa jälkikäyttöä voidaan edistää ja osaa suunnitella sopivia käytännön toimia suonpohjilla.
 • Opiskelija osaa perustella suonpohjien käytön vaikutuksia tuotannon, ympäristön ja talouden kannalta.

Arviointi 1-2:

 • Opiskelija tietää, mistä teemoista suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö koostuu.
 • Hän löytää keinoja tuottavuuden ja kestävyyden edistämiseksi.
 • Opiskelija tunnistaa eri jatkokäyttömuotoja ympäristö- ja talousvaikutuksia.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opinnot Moodle alustalla.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 20.11.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 20.11.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 20th November at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).