Syksy
Opintojakson nimi Suru
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 11.12.2022
Korkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Ahti Nyman
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Suru

19.09.2022 - 11.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuasi:

osaat hahmottaa elämänkaaren sekä elämäntapahtumien kriisien merkityksen 

saat näkökulmia suruun tunteena 

pystyt soveltamaan kurssisilla saamasi tiedon käytännön työhön, kohdatessasi kriisin keskellä olevia ihmisiä 

ymmärrät, millaisia keinoja on auttaa ihmisiä kriisitilanteissa.

 

Hyödyt:

Opit ymmärtämään, kuinka elämänkaaren ja tapahtumien kriisit vaikuttavat ihmisen elämään ja minkälaisia keinoja on auttaa heitä näissä tilanteissa. 

 

Sisältö:

  • Suru elämänkaaren kriisit 
  • Elämäntapahtumien tuottamat kriisit (työttömyys & ero) 
  • Kuolema, läheisen kokema kuolema, läheisen kuolema (aikuisen ja lapsen sekä nuoren kokemana) 
  • Vertaistuki 

Edeltävyysehdot

Ei esitietovaatimuksia

Arviointikriteerit

Numeerinen arviointi (0-5). Arvosana perustuu viikkotehtävien numeeriseen keskiarvoon. 

Arviointikriteerit 

1 Pohdinta yksipuolista. Tehtävänanto toteutettu puutteellisesti. 

3 Opiskelija osaa pohtia aihetta yhdestä näkökulmasta. Tehtävänanto huomioitu. 

5 Opiskelija osaa pohtia annettuja aiheita monipuolisesti. Palautetut työt tehtävänannon mukaisia. 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Työskentelytavat

  • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä ja verkkomateriaalin perehtyminen 
  • Viikkotehtävät 

Opiskelumateriaalina toimii opettajan ilmoittama materiaali verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Opintojakson lisätiedot

Kurssi sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ilmoittautumistiedot

Saat ohjeistuksen kurssille pääsyä varten noin viikon kuluttua ilmoittautumisajan päätyttyä.