Non-stop
Opintojakson nimi Sustainable development in healthcare
Opintojakson ajankohta 31.01.2023 - 30.08.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Sustainable development in healthcare

31.01.2023 - 30.08.2023

Opintojakson kuvaus

Objective: At the end of this course you: – are able to describe the different aspects of sustainable development – are able to describe how sustainable development can be implemented in health care – are able to reflect on the development of sustainable development in health care Content: What are the different aspects of sustainable development? How can sustainable development be implemented in health care? How can sustainable development be promoted in health care?

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

The assessment is based on the points you gather from the exams during the course.

Assessment: 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

The learning material is specified in the Learn platform.

There are three exams in this online course (one in each part). You can choose the order of the exams as you wish.

Opintojakson tiedot

The first start is 31.1.2023. Atter that students can start their studies approximately within a week after enrolling on this course. The estimated time for completing this course is 3 months. The last day of registration is May 28, 2023.