Syksy
Opintojakson nimi Sustainable development in healthcare
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 19.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 04.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Sustainable development in healthcare

19.09.2022 - 19.12.2022

Opintojakson kuvaus

Objective: At the end of this course you: – are able to describe the different aspects of sustainable development – are able to describe how sustainable development can be implemented in health care – are able to reflect on the development of sustainable development in health care Content: What are the different aspects of sustainable development? How can sustainable development be implemented in health care? How can sustainable development be promoted in health care?

Arviointikriteerit

The assessment is based on the points you gather from the exams during the course.

Assessment scale

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

This is an online course and you can complete this course entirely individually. There are three parts in the course. You can choose the order of the parts. Part 1 Aspects of sustainable development 1 ECTS Part 2 Implementation of sustainable development in health care 2 ECTS Part 3 Promotion of sustainable development in health care 2 ECTS

Opintojakson tiedot

The learning material is specified in the Learn platform.

There are three exams in this online course (one in each part). You can choose the order of the exams as you wish.