Syksy
Opintojakson nimi Suun terveys – portti terveyteen ja hyvinvointiin
Opintojakson ajankohta 07.09.2022 - 07.11.2022
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Hannele Tiira
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 05.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Suun terveys – portti terveyteen ja hyvinvointiin

07.09.2022 - 07.11.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

  • osaa tunnistaa suun infektiivisiä sairauksia
  • tulkitsee suun sairauksien ja yleisterveyden vastavuoroisen yhteyden
  • hallitsee suun omahoidon eri menetelmät
  • tuntee ravintotekijöiden vaikutuksen suun terveydelle

Sisältö:

  • Suun infektiiviset sairaudet: karies, kiinnityskudossairaudet, limakalvomuutokset
  • Suun terveydentilan ja yleisterveyden välinen yhteys
  • Suun omahoidon menetelmät
  • Ravinto ja suun terveys

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Oppimistehtävien ja moodletentin (läpipääsyraja 60%) hyväksytty suoritus annetun aikataulun mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi toteutuu verkkokurssina. Kurssin oppimisympäristöinä Moodle ja Zoom. Kurssilla on itsenäistä työskentelyä, verkkokeskustelua, kirjallisia tehtäviä ja Moodle-tentti. Opiskelija saa ohjeet Moodlen työtilaan kirjautumiseen sähköpostitse ennen opintojakson alkua.

Sisällön jaksotus: Osa 1: Suun infektiiviset sairaudet Osa 2: Suun terveyden vaikutus yleisterveyteen Osa 3: Suun terveyden ylläpito

Aloitusinfo 7.9. Moodletentti 7.10. Tentti on auki koko päivän (8-18). 1.uusinta 21.10. ja 2. uusinta 7.11.

 

Opintojakson tiedot

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa etukäteen erikseen sovitulla tavalla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.