Kevät
Opintojakson nimi Svensk klinik – Rautalankaruotsia
Opintojakson ajankohta 01.02.2023 - 30.04.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Laura Väistö
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 15.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Svensk klinik – Rautalankaruotsia

01.02.2023 - 30.04.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Hankkii ja kehittää valmiuksiaan ammattikorkeakoulun ruotsin kielen opintoihin
  • Osaa käyttää ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja hallitsee perussanaston
  • Pystyy kommunikoimaan ymmärrettävästi erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa

Sisältö

Opintojaksolla kerrataan perussanastoa, -rakenteita ja keskeisiä arkielämän viestintätilanteita sekä innostetaan oman kielenoppimisen pohtimiseen ja tehostamiseen.

Edeltävyysehdot

Aiempi osaaminen/opinnot

Tämä opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat kertausta ruotsin kielen opintoihin. Opiskelu edellyttää peruskoulussa ja lukiossa/ammatillisessa oppilaitoksessa suoritettuja ruotsin opintoja.

Arviointikriteerit

Arvioinnin perusteet Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät ja tentit ja antanut opintojaksopalautteen. Kaikista tenteistä on saatava vähintään 50 % oikein. Opintojakso on suoritettava annetun opiskeluajan puitteissa.

Arviointi Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Itsenäinen työskentely 80 h.

Opiskelija saa opintojakson aikana palautetta tehdyistä tehtävistä ja tietoa etenemisestään. Opintojakson tehtävät ovat rakennettu tenttimuotoon, jolloin opiskelija etenee opintojaksolla tentti kerrallaan. Kun opiskelija on saanut viimeisen tentin suoritettua ja antanut opintojaksopalautteen, opintojakso on suoritettu.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.