Non-stop | Täynnä
Opintojakson nimi Svenska i arbetslivet, skriftlig färdighet & muntlig färdighet, nonstop
Opintojakson ajankohta 03.01.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Monika Engel
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 01.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Svenska i arbetslivet, skriftlig färdighet & muntlig färdighet, nonstop

03.01.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakso koostuu samaan aikaan suoritettavasta kahdesta osatoteutuksesta. Sama Moodle-pohja kattaa molemmat osiot. Toteutukset, jotka lähtökohtaisesti suoritetaan samaan aikaan ovat:

Osaamistulokset:

Opiskelijalla on ammattikorkeakouluasetuksen mukainen kirjallinen ja suullinen kielitaito. Opiskelija osaa lukea alaansa liittyviä tekstejä ja selviytyy tavallisimmissa työelämään ja omaan alaansa liittyvistä kirjallisista ja suullisista kielenkäyttötilanteista. Taitotasotavoite B1.

 

Edeltävyysehdot

Edeltävät opinnot: taitotaso A2 – B1.

Arviointikriteerit

1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opinnot, NONSTOP. Ei ajastettuja, läsnäoloa vaativia oppitunteja Opiskelija valitsee itse opintojakson aloitusajankohdan sekä suoritustahdin. Opiskelijan tulee huomioida seuraavat päivämäärät aikatauluttaessaan opiskeluaan: Opintojakson kaikki pakolliset tehtävät tulee suorittaa hyväksytysti 31.07. 2024 mennessä. Ehdoton määräpäivä kirjallisen tentin suorittamiseksi on 31.08.2024, jolloin opintojakso päättyy ja Moodle sulkeutuu.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle nonstop-opintokokonaisuudelle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.

Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.