Syksy
Opintojakson nimi Taidon oppiminen ja opettaminen YAMK
Opintojakson ajankohta 01.10.2022 - 30.11.2022
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Heikki Hannola, Petteri Pohja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Taidon oppiminen ja opettaminen YAMK

01.10.2022 - 30.11.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää taidon oppimiseen liittyvät käsitteet ja pääteoriat. Hän kykenee soveltamaan taidon oppimisen teorioita oman alansa toimintaympäristössä. Hän ymmärtää taidon oppimisen perusperiaatteet ja taidon oppimista tukevat pedagogiset ratkaisut. Opiskelija osaa luoda liikkumisen analyysiin ja tutkimustietoon perustuvan pedagogisen mallin omalla ammattialalla.

Sisältö:

  • käsitteiden määrittely ja pääteoriat
  • taidon oppimisen ja opettamisen lähtökohdat
  • liikkuminen ja taitoanalyysi
  • taidon opettamisen pedagoginen malli

Arviointikriteerit

H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

  • Verkko-opinnot
  • Itsenäinen opiskelu
  • Oppimistehtävät

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi