Non-stop
Opintojakson nimi Taitava opiskelijaohjaaja (nonstop-aloitus)
Opintojakson ajankohta 04.09.2023 - 19.03.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamkin lehtorit
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.06.2023 - 17.12.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Taitava opiskelijaohjaaja (nonstop-aloitus)

04.09.2023 - 19.03.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Tämän opintojakson suoritettuasi:

 • Tunnet erilaiset oppimiskäsitykset ja oppimistyylit.
 • Osaat tukea opiskelijan oppimisprosessia (tavoitteiden laatiminen, reflektoiva keskustelu, arviointi, kehittävä palaute).
 • Osaat kehittää opiskelijaohjauksen valmiuksiasi.
 • Tunnet harjoittelu- ja ohjauskäytänteet.
 • Tunnet harjoittelun erilaiset toteuttamistavat.
 • Osaat kehittää opiskelijaohjausta työyksikössäsi.
 • Osaat kehittää omaa työyhteisöäsi opiskelijan oppimisympäristönä.
 • Tunnistat työelämän ja koulutuksen välisen yhteistyön merkityksen.

Sisältö:

Opiskelumateriaali on jaettu viiteen aihealueeseen:

 1. Opiskelijaohjaajan ominaisuudet ja motivaatio
 2. Oppimiskäsitykset, oppimistyylit, ohjauskäytänteet
 3. Harjoittelun ohjausprosessi: tavoitteet, osaamisen kriteerit ja arviointi, palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 4. Haasteelliset ohjaustilanteet
 5. Kulttuurinen osaaminen opiskelijaohjauksessa

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja. Opintojaksoa suositellaan kaikille kiinnostuneille ja erityisesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoitteluja ohjaaville ammattilaisille.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opiskelu tapahtuu oman aikataulusi mukaisesti ja opetus ei sisällä aikaan tai paikkaan sidottu opiskelua.

Jokaisen aihealueen lopussa on tehtävä, jonka hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 70% vastauksista oikein. Learn-oppimisympäristön oppimistehtävät, omaan alaan liittyvä kehittämistehtävä ja tentit palautettava ennen opintojakson päättymistä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opintojakson lisätiedot

Tämä opintojakso alkaa 4.9.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.

Ilmoittautumistiedot

Peruminen:

Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Kutsu koulutukseen:

Tiedotamme koulutuksesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!