Non-stop
Opintojakson nimi Taitto-ohjelmien perusteet
Opintojakson ajankohta 15.08.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Juhani Haarala
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2022 - 30.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Taitto-ohjelmien perusteet

15.08.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Opit tekemään esitteen ja julisteen Adobe InDesign-ohjelmalla.

Edeltävyysehdot

Ei vaadita edeltävää osaamista

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssin opetukset ovat videotallenteita jotka saat katsoa omaan tahtiin. Ei vaadi läsnäoloa.

Opintojakson tiedot

Kurssin suorittamiseksi tarvitset käyttöösi Adobe InDesign, Illustrator ja Photoshop -ohjelmat.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 1.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 1.8.2022 tämän sivun yläosassa.