Kesä
Opintojakson nimi Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Markku Havu
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 14.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet ymmärtää ja analysoida yrityksen taloutta kokonaisuutena.

  • Johdanto johdon laskentatoimeen
  • Kustannuslaskenta ja hinnoittelu
  • Talouden ohjaus
  • Tilinpäätöksen tulkintaa tunnuslukujen avulla

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Itsenäinen teorian opiskelu ja harjoitusten tekeminen 104 h ja verkkotentti 3 h.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali Neilimo K. , Uusi.Rauva E; Johdon laskentatoimi Moodlen oppimiympäristössä oleva materiaali

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.