Syksy
Opintojakson nimi Talouden suunnittelu ja seuranta
Opintojakson ajankohta 02.09.2024 - 18.12.2024
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Viljo Arohonka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 05.08.2024 - 23.08.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Talouden suunnittelu ja seuranta

02.09.2024 - 18.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Opiskelija tuntee johdon laskentatoimen perusteet, tehtävät ja sen erilaiset hyväksikäyttömahdollisuudet yrityksessä.
  • Opiskelija osaa käyttää hyväkseen mm. katetuottoanalyysiä yrityksen kannattavuuden tarkastelussa.
  • Opiskelija osaa laatia yritysrahoitukseen liittyviä peruslaskelmia.

Sisältö:

  • katetuottoanalyysi
  • budjetointiprosessi, budjettisuunnittelu, -tarkkailu
  • budjettien laadinta käytännössä
  • kustannuslaskennan systematiikka, kustannuslaji-, kustannuspaikka-, ja suoritekohtainen laskenta
  • jako-, lisäys-, ja toimintolaskenta
  • rahoitussuunnittelu ja investoinnit

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa määritellä katetuottoanalyysiin, budjetointiin ja kustannuslaskentaan liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija suorittaa annetut tehtävät. Opiskelija osaa laatia tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin. Opiskelija osaa laatia kustannuslaji, -paikka ja suoritekohtaisen laskelman.

Hyvä (3-4): Opiskelija suoriutuu annetuista tehtävistä ja suoritusvaatimuksista hyvin. Opiskelija osaa käyttää katetuottoanalyysiä yrityksen kannattavuuden arvioinnissa ja suunnittelussa. Opiskelija osaa laatia tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laatia kustannuslaji, -paikka ja suoritekohtaisen laskelman hyvin.

Kiitettävä (5): Opiskelija suoriutuu annetuista tehtävistä ja suoritusvaatimuksista kiitettävästi. Opiskelija osaa soveltaa katetuottoanalyysiä monipuolisesti yrityksen kannattavuuden arvioinnissa ja suunnittelussa. Opiskelija osaa laatia kiitettävästi tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laatia kustannuslaji, -paikka ja suoritekohtaisen laskelman kiitettävästi. Opiskelija osaa tulkita ja valita laskelmia toiminnan ohjaamisen tueksi.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Opintojakson tehtäville on annettu viimeiset palautuspäivät ja lopuksi on tentti.

Opintojakson tiedot

Opintojaksolla käytettävät ohjelmistot Word, Excel ja PowerPoint.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen avautuu 5.8.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Mikäli oma korkeakoulusi on mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa (RIPA), ilmoittaudu opintojaksolle oman korkeakoulusi Pepin/Pakin kautta. Mikäli oma korkeakoulusi ei ole vielä mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa, voit ilmoittautua erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy tämän sivun yläosasta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (12€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake.