Syksy
Opintojakson nimi Talousmatematiikan verkkokurssi
Opintojakson ajankohta 02.09.2024 - 30.11.2024
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Leo Sippola
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 05.08.2024 - 23.08.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Talousmatematiikan verkkokurssi

02.09.2024 - 30.11.2024

Opintojakson kuvaus

Sisältö:

– verotus ja indeksit – yksinkertainen korkolasku ja koronkorkolasku – jaksolliset suoritukset – lainat

Edeltävyysehdot

Lukion lyhyen matematiikan kohtuulliset taidot tai 2. asteen matematiikan hyvä osaaminen.

Arviointikriteerit

Moodlessa olevan kokeen perusteella tulee arvosana. Koe suoritetaan kerran ja se aukeaa lokakuussa. Arvosana 1 – 5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Moodlessa olevan aineiston avulla opiskelija etenee itsenäisesti opiskelussaan. Tausta-asioissa voi ottaa yhteyttä opettajaan sähköpostitse.

Opintojakson tiedot

Internet, Moodle. Opiskelija voi käyttää erilaisia laskimia (tai Exceliä). Funktiolaskin on riittävä joko fyysisenä tai esim. tietokoneessa (Speedcrunc).

Opintojakson lisätiedot

Moodlen lopussa on harjoitustehtävien ratkaisut. Harjoitustehtäviä ei palauteta, mutta niitä kannattaa tehdä, että kokeessa voisi menestyä.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen avautuu 5.8.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Mikäli oma korkeakoulusi on mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa (RIPA), ilmoittaudu opintojaksolle oman korkeakoulusi Pepin/Pakin kautta. Mikäli oma korkeakoulusi ei ole vielä mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa, voit ilmoittautua erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy tämän sivun yläosasta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (12€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake.