Non-stop
Opintojakson nimi Talousmatematiikka 5 op, nonstop
Opintojakson ajankohta 05.09.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Joonas Savolainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 15.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Talousmatematiikka 5 op, nonstop

05.09.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija osaa prosenttilaskut, niihin liittyvät käsitteet ja niiden sovellukset käytännössä. Hän osaa ratkaista yhtälöitä taloudellisissa asioissa ja tuntee indeksien käytön periaatteet talouden seurannassa. Hän hallitsee Excelin peruslaskutoimitukset ja kaavojen muodostamisen periaatteet. Hän osaa hyödyntää mallintamista ja malleja ongelmanratkaisuissa. Hän osaa hinnoittelun, yksinkertaisen korkoperiaatteen, koronkorkoperiaatteen ja jaksollisten suoritusten soveltamisen periaatteet käytännön tilanteissa sekä lainalaskelmien käytön.

 

Sisältö

Prosenttilaskut, Excel-mallinnus ja sovellus, hinnoittelu, korko, koronkorko, indeksit ja lainalaskelma.

Arviointikriteerit

1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso etenee opiskelijakohtaisesti, eli jokainen opiskelija etenee omaan tahtiin. Ennen tenttiä opiskelijan on suoritettava hyväksytysti harjoitus-sarjojen tehtävät.

Opintojakson tiedot

Excel.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle nonstop-opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan. Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.